REDFLEXred-speed

Redflex Redlign and Speed Camera

REDFLEXred-speed

REDFLEXred-speed je stacionarni sistem za kontrolu saobraćajnih prekršaja. Osnovne funkcije ovog sistema su:

 • detekcija i snimanje prekoračenja brzine
 • detekcija i snimanje prolaska na crveno svetlo
 • video nadzor raskrsnice
 • brojanje protoka vozila sa svaku saobraćajni traku
 • automatsko prepoznavanje registracionih oznaka vozila
 • Kontrola do 6 saobraćajnih traka istovremeno

Sistem omogućava automatizovanu obradu prekršaja u operativnom centru:

 • “Online” i “offline” prenos podataka
 • pristup podacima u više nivoa sa autorizacijom
 • automatizovana i centralizovana obrada prekršaja
 • povezivanje sa bazom podataka registrovanih vozila
 • automatsko formiranje prekršajne prijave sa adresiranjem
 • mogućnost da prekršilac ima uvid u video snimak prekršaja putem interneta
 • sistematizacija dokaznog materijala za sud

REDFLEXred-speed sistem poseduje odobrenja tipa merila izdata od Direkcije za mere i dragocene metale Republike Srbije i Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine.

Slike

Stoijmo na raspolaganju za sva dodadna pitanja.

Kontakt