Papillon Live Scanner

Papillon DS-30N

PAPILLON LIVE SCANNER

Sistem dizajniran za snimanje otisaka prstiju i dlanova visokog kvaliteta u formatu koji je predviđen zakonima određene zemlje. Otisci uneti ovim putem skladište se u elektronske baze podataka tj. AFIS. Srce ovog sistema su skeneri: Papillon DS-45 (DS-45M) ili DS-30N (DS-30NM).

PAPILLON LIVE SCANNER sistem takođe omogućava i uzimanje fotografija visokog kvaliteta. Ovaj sistem je obično integralni deo Papillon AFIS sistema. Može da se instalira i na Windows i na Linux platformi.

Slike

Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

Kontakt