Papillon Zirkon

Papillon Zirkon Retina Scanner

ZIRKON

Sistem koji koristi zenicu oka kao biometrijsku komponentu. Srce ovog sistema je PAPILLON ZIRKON-3E jedinica za kontrolu pristupa. Oblik zenice oka se proverava kroz bazu podataka. Kao rezultat je odgovor u obliku poklapanje/ne poklapanje. Ceo proces traje 2-3 sekunde.

Slike

Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

Kontakt