KINEGRAM® za lične karte

Kinegram for ID Cards

KINEGRAM® za lične karte

Lična dokmenta, putne isprave, saobraćajna dokumenta i zdravstvena dokumenta sve više se izdaju u obliku kartica. Kako bih se zaštitili podaci od falsifikovanja i izmena, nekoliko KINEGRAM® proizvoda je na raspolaganju. Bez obzira koji sistem personalizacije se koristi, KINEGRAM® ispunjava tražene zahteve. Bliska saradnja sa poznatim proizvođačima sistema garantuje optimalno sigurnosno rešenje, u skladu sa specifičnostima pojedinačnih projekata.

Slike

Stoijmo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

Kontakt