Naši Klijenti

Bosna i Hercegovina

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske

Policija Brčko Distrikta

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

Ministarstvo unutrašnjih poslova Posavskog kantona

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjsk kanton

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjo-bosanski kanton

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrecegovačko-neretvanskog kantona

Ministarstvo unutrašnjih poslova Zapadnohercegovački kanton

Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo

Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona br. 10

Federalna uprava policije

Ministarstvo bezbjednosti BIH

  • Služba za poslove sa strancima
  • Služba za AZIL

Granična policija BIH

Državna agencija za istrage i zaštitu – SIPA

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine – IDDEEA

Agencija za forenzička istraživanja i veštačenja

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

Civilna zaštita Republike Srpske

Federalna uprava civilne zaštite

Željeznice Republike Srpske

Ministarstvo zdravlja Republike Srpske

Optima Grupa

Ministartsvo pravosuđa Republike Srpske

UNDP