Landqart

Landqart Logo

O kompaniji

Landqart je veoma inovativan švajcarski proizvođač substrata za novčanice, pasoše i vize koji je balans između tradicionlanih švajcarskih vrednosti za kvalitet, sigurnost i pouzdanost sa inovacijama. Tokom 2011. godine, proizvodna hala značajno je unapredila kapacitete. Danas, Landqart AG ima na raspolaganju dva visoko sigurnosna cilindra-kalupa za proizvodnju papira sa kombinovanim godišnjim kapacitetom od 10000 tona. Povećanje prodaje na globalnom nivou i marketinške aktivnosti pratili su proširenje kapaciteta relativno male firme Landqart AG proizvođača sigurnosnog papira za Švajcarsku nacionalnu banku koja je odobreni dobavljač od strane ECB (Evropske centralne banke) da postane glavni konkurentni dobavljač na svetskom nivou sa širokim spektrom proizvoda sigurnosnih substrata i tehnologije.  Firma Landqart je uspešno sprovela brzu ekspanciju bez zapostavljanja svoje centralne banke i kupca iz oblasti visoko sigurnosne štampe. Jakom saradnjom između istraživanja i razvoja, prodaja i kupci su nastavili da budu ključni sastojak prošlosti, sadašnjosti i budućih uspeha. 

Durasafe®, kompozit papir-polimer-papir kao substrat za novčanice, je samo jedan od primera fokusa na inovativnost u službi sigurnost. Takođe  u patentiranom proizvodnom program firme Landqart nalazi se i Irisafe® Micro i Digisafe®. Naši visoko kvaliteti proizvodi zadovoljavaju najstrožije standarde i doprinose našoj uvaženoj reputaciji i visokom stepenu zadovljstva od strance kupaca.

Istraživanje i razvoj

Inovirani proizvodi koji su nastali usled obimnog istraživanja i razvoja su osnov za uspešnu budućnost. Landqart AG ima visoko kvalifikovano osoblje i modernu laboratoriju. Naše kreativne inovacije i patentirana sigurnosna rešenja uvažena su od velikog broja kupaca i koriste se širom sveta.

Bezbedenost

Landqart AG ispunjava najstrožije sigurnosne standarde koji čine osnovu za poverenje kupaca. Dodatno pored ispunjavanja rigoroznih zahteva Švajcarske nacionalne banke, Landqart AG je kvalifikovan od strane Evropske centralne banke za proizvodnju papira za valutu EUR. Landqart takođe poseduje sertifikate za sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001 i OHSAS 18001. Dodatno poseduje i sertifikat za zaštitu životne okoline u skladu sa standardom ISO 14001.

Proizvodi

Landqart Paper

Papir za novčanice

Više informacija

Landqart Paper

Pasoši i papir za vize

Više informacija

Landqart Paper

IRISAFE® MICRO

Više informacija

Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.