Falsifikovanje dokumenata i novčanica je jedan on najvećih problema sa kojima se susreću državne institucije i nacionalne banke. Usled konstantnog razvoja tehničkih dostignuća kao što je na primer komercijalni ink-jet štampač, državne insitucije su primorane da konstantno podižu nivo sigurnosti kako bih obezbedile da su uvek jedan korak isped falsifikatora.

Naši partneri su vodeći proizvođači sigurnosne opreme u protekloj deceniji, i njihovo ogromno iskustvo omogućava državnim institucijama da obezbede svoja dokumenta na najvišem nivou. Bilo da se radi o zaštiti dokumenata ili novčanica, naše partnerske kompanije nam omogućavaju potpunu uslugu, uključujući konsalting, dizajn, razvoj, proizvodnju u okviru svojih kapaciteta, mašine za aplikaciju i post prodajne usluge. Za više informacija molimo Vas da nas kontaktirate.

Naši partneri u domenu novčanica i ličnih dokumenata

Logo OVD Kinegram member of KURZ Group

Preko 100 zemalja koristi KINEGRAM® sa svojim visoko sofisticiranim sigurnosnim elementima kako bih zaštitili svoje dokumente i novčanice.

Više informacija

Landqart je veoma inovativan švajcarski proizvođač substrata za novčanice, pasoše i vize koji je balans između tradicionlanih švajcarskih vrednosti za kvalitet, sigurnost i pouzdanost sa inovacijama.

Više informacija

Logo Kurz Gruppe

Kompanija Kurz je najpoznatiji međunarodni dobavljač “hot stamping“ tehnologije.

Više informacija