OVD Kinegram

Logo OVD Kinegram member of KURZ Group

Profil kompanije

OVD Kinegram ima sedište u Švajcarskoj i članica je KURZ grupe čije se sedište nalazi u Nemačkoj. U okviru organizacije kompanije KURZ,  firma OVD Kinegram je zadužena za tržište ličnih dokumenata. Misija korporacije je da učini previdljivim potrebe tržišta i opcije budućih tehnologija za rešenja krajnjih kupaca.

OVD Kinegram ima 25 godina radnog iskustva u zaštiti dokumenata od falsifikovanja. Preko 100 zemalja koristi KINEGRAM® sa svojim visoko sofisticiranim sigurnosnim elementima kako bih zaštitili svoje dokumente i novčanice. Visoko kvalifikovani inženjeri, fizičari, dizajneri i projekt menadžeri garantuju izuzetno trajan, pouzdan i siguran proizvod. Bilo da se radi o zaštiti dokumenata ili novčanica, OVD Kinegram pruža potpun nivo usluge, uključujući, konsalting, dizajn, razvoj, proizvodnju sigurnosnih folija u okviru njihove firme, mašine za aplikaciju folije i post prodajnu podršku.   

OVD Kinegram je član ICC (Biro za informacije o falsifikatima), sertifikovan je po ISO 9001 standardu za menadžment sistemom kvaliteta, ISO 14001 standardu za sistem menadžmenta životnom sredinom, CWA 15347:2005 i CWA 14641:2009 sistem menadžmenta bezbednošću.

KINEGRAM®

KINEGRAM® je vodeći svetski brand u oblasti sigurnosnih optičkih elemenata za zaštitu dokumenata i novčanica.

KINEGRAM® sigurnosni elementi sastoje se od tehnologije u vlasništvu, ne hologramske, vektorski bazirane tehnologije. KINEGRAM® tehnologija je modularna i može biti proširena, što omogućava da svaka pojedinačna sigurnosna tehnologija može biti kombinovana. Uzmajući u obzir sve navedeno dobijamo najsavremenija aktuelna sigurnosna rešenja za zaštitu podataka na dokumentima i novčanicama. Iskusni eksperti iz domena optike, fizike, hemije i dizajna konstantno razvijaju nova rešenja kako bih uvek bili korak ispred falsifikatora. Danas, zvanična dokumenta i novčanice koja se koriste u preko 100 zemalja sveta zaštićena su KINEGRAM® tehnologijom.

Inovacija i razvoj su od kardinalnog značaja za tehnologiju koju razvija kompanija u domenu bezbednosti. OVD Kinegram teži da svaki dan bude dva koraka ispred falsifikatora. Aktuelan primer je “Metal-na-zahtev” tehnologija, koja je na raspolaganju zadnje tri godine. Pod zaštićenom robnom markom KINEGRAM ZERO.ZERO®, OVD Kinegram je razvijo specijalnu, visoko sigurnosnu tehnologiju za metaliziranje, koja je danas postala sigurnosni standard. Poznati projekti iz domena zaštite dokumenata i novčanica unapređeni su korišćenjem KINEGRAM ZERO.ZERO® tehnologije.

Inovacije zahtevaju visoko obučeno osoblje, modernu i efikasnu infrastrukturu i politički stabilno i bezbedno okruženje. Kao švajcarska kompanija, OVD Kinegram razvija rešenja za borbu protiv falsifikovanja dokumenata i novčanica zadnjih 30 godina. 

Ukoliko Vam je potrebno više informacija molimo Vas da nas kontaktirate.

Domen primene:

  • KINEGRAM® za pasoše
  • KINEGRAM® za lična dokumenta
  • KINEGRAM® za ostala dokumenta

Izabrani proizvodi

Kinegram for Passports product image

KINEGRAM® za pasoše

Više informacija

Kinegram for ID Cards

KINEGRAM® za lične karte

Više informacija

Kinegram for other documents

KINEGRAM® za ostala dokumenta

Više informacija

Kinegram RFID

KINEGRAM® RFID

Više informacija

Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.