KINEGRAM®RFID

Kinegram RFID

KINEGRAM®RFID 

RFID antena, umetak ili eCover za primenu u elektronskoj upravi

Tehnologija KINEGRAM®RFID antene je bazirana na procesu “metal-na-zahtev” koji obuhvata selektivno postavljanje i formiranje kontinualnog sloja bakra sa obe strane različitih substrata za folije, uključujući polikarbonat i materijale od poliestera. Jedinstven dizajn antene sa poboljšanim RF performansama se proizvodi u velikim količinama uzimajući u obzir koncept proizvodnje koji se bavi zaštitom životne okoline. Karakteristike sloja bakra su razvijene tako da optimizuju induktivnost antene, kapacitet i električnu otpornost za svaku vrstu aplikacije.

Karakteristike proizvoda

  • Proizvodni proces “metala-na-zahtev” koji obihvata zaštitu čovekove okoline
  • Dizajn antena u vlasništvu sa visokim lokalnim indeksom modulacije
  • Kompatibalan sa dokumentima, uključujući 100% polikarbonat
  • Trajan metalurški proces spajanja za integraciju  čip modula
  • Najviša sigurnost od manipulacija sa čipom i skiminga

 

Odnos kvaliteta

  • Prepoznatljiv dobavljač za sigurnosne proizvode
  • Superiorne performanse proizvoda
  • Produžen životni vek proizvoda
  • Smanjeni troškovi implementacije RFID

OVD Kinegram, član KURZ grupe, ima dokazanu reputaciju kao pouzdan, visoko-kvalitetan dobavljač sigurnosnih proizvoda za državne institucije i sa njima povezanim integratorima sistema. Finansijska stabilnost grupe, adekvatni proizvodni kapaciteti i tehnološka kompetentnost omogućavaju OVD Kinegramu da pruži svojim klijentima u segmentu državnih institucija najbolje proizvode i usluge u klasi. Usklađenost RFID proizvoda sa specifikacijama ICAO i ISO standarda potvrđeno je od strane nezavisnih laboratorija. 

Slike

Stoijmo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

Kontakt