Papillon ZAO

Papillon Logo

O KOMPANIJI

PAPILLON ZAO je poznata ruska IT kompanija i proizvođač visokotehnoloških rešenja za potrebe agencija za sprovođenje zakona, rešenja za Vladine sektore i druga biznis rešenja. Prioritet u poslovanju ove kompanije su biometrijska rešenja za identifikaciju na osnovu otisaka prstiju ili dlana. Neki od ovih sistema se primenjuju u forenzici. 

Dugogodišnja saradnja sa policijom Rusije i drugih zemalja dovela je do kreiranja jedinstvenih rešenja i sticanja neprocenjivog iskustva u ovoj oblasti. Kao rezultat, kompanija PAPILLON ZAO danas ima svoje jedinstveno rešenje arhitekture i dizajna robusnih biometrijskih sistema.

Tokom svih ovih godina, cilj je bio proširivanje malih sistema što je dovelo do stvaranja nacionalnog registra otisaka prstiju Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije. Danas taj sistem pokriva čitavu Rusiju i broji nekoliko miliona otisaka prstiju. 

Papillonovo prodajno područje danas broji 22 zemlje ali se broj stalno uvećava.

Papillon sistemi su u potpunosti kompatabilni sa svim trenutnim svetskim standardima u oblasti razmene, identifikacije i verifikacije na osnovu otisaka prstiju.

Izabrani proizvodi

Papillon DPP-4 Passport and Fingerprint Scan

Live Scanner

Više informacija

MKDS 30 / MKDS 40

Više informacija

proizvodi

RASTR

Softver koji omogućava korisnicima obradu fotografija, sprovođenje poređenja i pripremi i štampu izveštaja. Forenzičari mogu da poboljšaju kvalitet prljavih dokaza, otisaka koji se preklapaju ili drugih latentniih otisaka upotrebom niza alata koji su dostupni u RASTR-u.

Mogućnosti RASTR-a:

 • Organizacija u specijalizovanoj, zaštićenoj bazi podataka u kojoj se smeštaju slike, dokumenti i izveštaji.
 • Akvizicija fotografija sa različitih izvora.
 • Nedestruktivni metod transformacije i obrade digitalnih fotografija, sa mogućnošću snimanja svakog koraka u obradi. Istorija koraka se čuva u bazi podataka.
 • Kreiranje dokumenta gde se prikazuje fotografija pre i posle obrade, radi poređenja.
 • Štampanje slike i dokumenata kao dokaz za sud.

FOSKO

Fosko je kompaktan uređaj koji je odličan izbor za timove koji vrše istragu mesta zločina. Dizajniran je kao kombinacija digitalnog fotoaparata i bloka kao izvora različitih tipova svetala. Služi za fotografisanje različih fizičkih dokaza, uključujući otiske prstiju i dlanova koji su izazvani na predmetima ili podignuti trakom za podizanje otisaka, trodimenzionalnih modela ili oruđa.

Karakteristike FOSKA-a:

 • Lagan i kompaktan uređaj bez potrebe za spoljnim napajanjem
 • Jednostavan za korišćenje – nije potrebno fotografsko predznanje da bi se ovaj uređaj koristio
 • Visok kvalitet fotografija bez uticaja ambijentalnog svetla
 • Četiri tipa osvetljenja
 • Kompaktna providna platforma za fotografisanje prodornim svetlom
 • Mogućnost fotografisanja latentnih otisaka koje je teško izazvati drugim metodama.

Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.