AFIS

AFIS – Papillon AFIS sistem omogućava kreiranje, čuvanje i upravljanje sa elektronskom bazom podataka otisaka prstiju i tragova sa mesta krivičnog dela. Automatska pretraga pomaže u rešavanju raznih zadataka forenzičara:

 • Identifikacija lica na osnovu otisaka prstiju i dlana, uključujući i proveru identiteta na terenu na osnovu samo jednog otiska prsta
 • Identifikacija nepoznatih leševa
 • Utvrđivanje krivičnih dela iz prošlosti
 • Povezivanje više krivičnih dela koje je izvršila jedna osoba

Mogućnosti PAPILLON AFIS-a:

 • Unos i skladištenje elektronskih daktilokartona koji sadrže tekstualne opise, valjane i kontrolne otiske prstiju, otiske dlanova, fotografije lice i fotografije specifičnih karakteristika na telu
 • Unos i skladištenje tragova prstiju i dlanova pronađenih na mestu krivičnog dela
 • Uvoz i izvoz daktilokartona i tragova u ANSI/NIST formatu
 • Automatska pretraga svakog novounetog slučaja
 • Automatska pretraga u bazi podataka na osnovu tekstualnog opisa
 • Prikaz i štampanje grafičkih informacija
 • Štampanje svih analiza, potvrda identifikacija, veštačenja
 • Interakcija sa drugim tipovima automatskih baza podataka

Slike

Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

Kontakt