Crossmatch

O kompaniji

Crossmatch je svetski lider u rešenjima za upravljanje biometrisjkim podacima. Naša tehnologija i ekspertiza pomeža organizacijama svih veličina da postignu nove niveo efikasnosti, da se prošire na novim tržištima i pronađu nove načine za zaštitu lica, imovine i profita.  Oslanajući se na digitlane transakcije, sve veća upotreba mobilnih rešenja, globalni zahtev za e-goverment rešenjima i potreba za povećanjem bezbednosti na granicama, u službama zakona i terenu, povećavaju potrebu za biometrisjkim rešenjima. Sigurnosno orijentisane organizacije i javnom i privatnom sektoru shvataju moć biometrije – i povećavaju potrebu za partenrom koji će uspešno rešiti izazov biometrije.

Crossmatch sarađuje sa klijentima, kao ključnim partenerima za rešavanje kritičnih izazova u biznisu. Bilo da rešenja isporučuejmo direktno krajnjem korisniku ili kroz mrežu partnera, radimo na tome da osiguramo konstantna iskustva i optimalne rezultate kod krajnjih korisnika.

Osnovana 1996 kao privatna kompanija, Crossmatch zapošljava više od 300 zaposlenih i pruža usluge u više od 80 zemalja. Sedište komapnije je u Palm Beach Gardens, Florida, sa kancelarijama širom sveta.

Izabrani prozivodi

Čitači dokumenata

Više informacija

Višenamenska bimetrijska rešenja

Više informacija

Kompaktna bimetrijksa verifikacija i provera dokumenata

Više informacija

Stojimo na raspolaganju za sva dodadna pitanja.