Intoximeters, Inc

Intoximeters Logo

Uvod

Intoximeters, Inc. je privatna kompanija sa sedištem u St. Louisu, Missouri, SAD i predstavništvom u  Totnes, Devon, Velika Britanija. Kompanija Intoximeters u svojoj proizvodnji ima u ponudi kompletnu liniju etilometara.

Od 1945. godine kompanija Intoximeters je svetki lider u domenu detekcije alkohola. U početku su primarni kupci ove vrste opreme bili policija, korektivne ustanove i agencije iz tog domena. Obzirom na činjenicu da je vremenom rasprostranjena zloupotreba alkohola prepoznata od strane društva, razvijani su u skaldu sa tim i drugi proizvodi vezani za detekciju alkohola – čija se primena najviše isticala u zaštiti zdravlja u industrijskom sektoru.

Iako su se kazne u početku svodile na mandatne, troškovi koji su u vezi sa zloupotrebom alkohola na radnom mestu primorali su poslodavce da uvedu sistematsko testiranje radnika na prisustvo alkohola i psihoaktivnih supstanci, kako bi umanjili izostanke zaposlenih sa posla, troškove kompenzacije za radnike, troškove osiguranja od povreda na radu i naravno kako bi obezbedili veći nivo zaštite i bezbednosti na radu. Proizvodi firme Intoximeters dizajnirani za korišćenje u institucijama za sprovođenje zakona, takođe su prilagođeni i za korišćenje u industrijskom sektoru.

Kompanija Intoximeters u potpunosti koristi prednosti tehnologije senzora i obrade podataka. Danas se primenjuje širok opseg obaveznih protokola za testiranje na lokalnom, državnom i federalnom nivou koji zahtevaju precizne načine izveštavanja.  Kompanija Intoximeters je odgovorila na zahteve tržišta tako što proizvodi kompletnu liniju uređaja sa naprednom obradom podataka i mogućnostima prenosa podataka.

Izabrani proizvodi

Alco-Sensor FST

Alco-Sensor FST

Alco-Sensor FST omogućava precizne, tačne i ponovljive rezultate dobijene testiranjem uzorka daha.

Više informacija

Alco-Sensor IV

Alco-Sensor IV

Alco-Sensor IV je ručni uređaj za testiranje sa mogućnošću skladištenja podataka.

Više informacija

Alco-Sensor VXI

Alco-Sensor Vxl

Alco-Sensor Vxl (ASVxl) je napredan ručni uređaj sa mikroprocesorom za testiranje daha na alkohol.

Više informacija

Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.