Alco-Sensor FST

Alco-Sensor FST

Alco-Sensor FST

Also-Sensor FST omogućava precizne, tačne i ponovljive rezultate dobijene testiranjem uzorka daha.

Uređaj je između ostalog dizajniran da omogući jednostavnu proceduru za brzo pasivno testiranje velikog broja ispitanika i mogućnost indikacije prisustva alkohola  u prostoru glave kao i iznad površine tečnosti ili predmeta koji se ispituje.

Uređaj je dizajniran za korišćenje na terenu, omogućava intuitivnu i jednostavnu upotrebu, procedura prikupljanja uzorka nosi minimalan rizik za operatera.

Koncept dizajna uređaja urađen je tako da štiti korisnika uređaja. U odnosu na druge uređaje koji su raspoloživi na tržištu, simetričan dizajn i direktan pogled u ekran uređaja omogućavaju korisniku da održi kontrolu nad ispitanikom, pregleda ekran, ima uvid u okruženje i da preusmeri vazduh od ispitanika od korisnika uređaja tokom procedure testiranja. Uređaj Alco-Sensor FST radi i u uslovima smanjenog osvetljenja jer poseduje pozadinsko osvetljenje kao i osvetljeni uvodnik za pisak, opciono poseduje posebnu vrstu uvodnika i višebojnog ekrana koji obaveštava korisnika o bitnim upozorenjima.

Odobrenja

Slike

Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

Kontakt