Forenzičke nauke obuhvataju učenje metoda i tehnika koje se odnose na čuvanje, ispitivanje, rukovanje i komparativne analize prikupljenog dokaznog materijala kroz istražne radnje. Danas je ova postupak poznatiji i široj javnosti, usled emitovanja američkih kriminalističkih serija vezanih za istraživanje mesta zločina CSI koji se emituju zadnjih desetak godina. Naravno u realnom životu, nije sve tako jednostavno kao što je prikazano u serijama na TV.

Forenzika se može podeliti u tri oblasti: biologiju, hemiju i obezbeđivanje dokaznog materijala. Oblast obezbeđivanja dokaznog materijala obuhvata ispitivanje: dokumenata, vatrenog oružija, tragova vaternog oružija i otisaka prstiju.  Forenzička opreme se koristi kako bih se efikasnije vršilo prikupljanje dokaznog materijala u gore pomenutim oblastima, samim tim se omogućava nadležnim institucijama rešavanje krivičnih dela.

Zajedno sa našim poslovnim partnerima u ponudi imamo raznovrsnu opremu koja pomaže nadležnim institucijama u rešavanju krivičnih dela i čini svakodnevni život bezbedniji. Za više informacija molimo Vas da nas kontaktirate.

Naši partneri u domena forenzičke opreme

PAPILLON ZAO je poznata ruska IT kompanija i proizvođač visokotehnoloških rešenja za potrebe agencija za sprovođenje zakona, rešenja za Vladine sektore i druga biznis rešenja.

Više informacija

Logo Projektina

Nedavno preuzeta od firme Forensic Technology. Firma Projectina AG je svetski lider u razvoju i proizvodnji proizvoda iz oblasti forenzike. Firma je specijalizovana za dizajn, proizvodnju i usluge tehničke podrške za uređaje za ispitivanje dokumenata. Uređaji podržavaju sve faze ispitivanja i verifikacije, pogledajte koji uređaj najviše odgovara vašim potrebama.

Više informacija

Logo Sirchie

Sirchie je globalni lider u proizvodnji opreme za krivične istrage i forenzička naučna rešenja i prisutan u preko 120 zemalja.

Sirchie proizvodi najkvalitetnije proizvode za krivične istrage, nudi najkvalitetnija forenzička naučna rešenja, proizvodi posebno prilagođena vozila za posebne potrebe službi bezbednosti i pruža obuku širom sveta pripadnicima istih.

Više informacija

Logo Zetos

Firma Zetos GmbH je švajcarska partnerska kompanija koja se bavi distribucijom specijalne forenzičke opreme koju proizvodi beloruska kompanija Regula. Takođe u svojoj ponudi imaju i opremu ostalih kompanija koje su lideri u oblasti forenzike.

Više informacija