Papillon MKDS 30 / MKDS 40

MKDS 30/ MKDS 40

MKDS 30/MKDS 40 nude proveru identiteta u realnom vremenu kao i mogućnost kreiranja elektronskog daktilokartona u bilo kojim uslovima i okruženju. Mobilni dizajn ovih uređaja zasniva se na upotrebi lap top računara, ojačanog kofera i mobilnih komunikacija koje omogućavaju interakciju sa AFIS-om na bilo kojoj lokaciji. 

Mobilni komplet se sastoji od:

  • Lap top računar, punjač, miš, dodatna baterija, USB flash memorija
  • Konvertor 12V/220V
  • GSM modem
  • Skener otisaka prstiju PAPILLON DS30/PAPILLON DS45
  • A4 štampač
  • Digitalni fotoaparat
  • Transportni kofer
  • Softverski paket

Sve komponente su smeštene u dva ojačana transportna kofera male veličine.  Sa prvim koferom moguće je izvršiti proveru identiteta lica ili napraviti elektronski daktilokarton lica. Upotrebom i drugog kofera moguće je podatke i odštampati.

Obe stanice su prilagođene za funkcionisanje u bilo kom vozilu – mogu da koriste konvertor i da koriste akumulator automobila ili ugrađeni paket baterija.

Slike

Stojimo Vam na raspolaganju za sva dodatna pitanja.

Kontakt